Apie Astrologiją

 

Kas tai yra astrologija taip dominusi senovės civilizacijas, tiek viduramžiais sukėlusi tokia gausybę prieštaravimu o šiame technikos amžiuje dominanti tiek įžimiausius pasaulio žmones, tiek paprastus miesto ir kaimo gyventojus. Tikriausiai nėra žmogaus kuris nebūtu su šiuo pavadinimu susidūręs.

 Astrologija  - mokslas apie žvaigždes ir jų įtaką žmogaus gyvenimui. Tai mokslas kuris suriša Visatą, kuri yra amžina, su žmogumi, kuris  šioje Visatoje yra tik laikina akimirka.

Astrologija  - žvaigždžių pagalba padeda žmogui suprasti apie jo tikslus Žemėje.

Iš kur ir kada kilusi astrologija, nei mokslininkai, nei archeologai negali atsakyti. Tačiau šumerų rašytiniuose šaltiniuose, apie 4000m.pr.m.e.astrologija yra aprašoma kaip pilnai susiformavusi sistema, kuria šumerai naudojo kaip religija.

Ezoterikai, tokie kaip E.Blavatskaja, Rerichai teigė, kad astrologija atkeliavusi iš žuvusios Atlantidos civilizacijos, tačiau pasak E,Blavatskajos Atlantai astrologijà perėmė iš Lemūrų civilizacijos, kurie šias  žinias gavo tiesiai iš kosmoso.

Senovėje astrologams nebuvo aktualu aiškinti asmeninius kiekvieno žmogaus horoskopus. Jie užsiiminėjo gamtos procesė prognozavimu, taip pat valstybės reikalų, nes  tai buvo svarbiau negu atskiras žmogus. Ir kadangi tai sunkus, ilgų skaičiavimų reikalaujantis mokslas, paprasčiausiai individualiems horoskopams sudarinėti nebuvo galimybių. O ir žmogaus gyvenimas tūkstančius metų priklausė tik nuo kolektyvinio evoliucijos proceso. Be to skaityti ir rašyti tais laikais ne daug kas mokėjo o žiniai kurie buvo įvaldę šį sudėtingà mokslą, slėpė nuo paprastų mirtingųjų.

Jau daug vėliau, kada chaldėjai užkariavo šumerus astrologines žinias galėjo išmokti daugiau žmonių. Ir kaip tik tuo metu pradėjo reikštis kai kurie žmonės kaip asmenybės, tai Egipto faraonai, kinų imperatoriai..., tada ir atsirado pirmieji asmeniniai horoskopai. Pirmas rastas horoskopas sustatytas asmeniui – Babilone, maždaug 3000m.pr.m.e., kada iškilo tokios asmenybės kaip Zaratrusta, Buda, Lao – Dzi. Šitokios skirtingos asmenybės, gyvenusios skirtinguose šalyse savo teiginius rėmė astrologija. Nejau tai atsitiktinumas, greičiausia kad ne, nes astrologija kaip tik ir aiškina apie pasaulio vienybę, poveikį tokiems faktoriams.

Astrologija seniausias žmonijos mokslas ji atsirado žemėje kai atsirado žmogus o gal dar net anksčiau, kai formavosi žemės planeta, nes žemės formavimuisi įtakos turėjo, ne tik Saulės sistemoje esantys objektai, bet ir kiti dangaus kūnai, o tai jau astrologija. Taip pat, astrologijos kaip mokslo, gimimu žemėje galima vadinti tà momentą, kai žmogus pirmą kartą atkreipė dėmesį į pasikartojančius įvykius, tokius kaip - metų  laikų kaita. O sisteminiu stebėjimų pradžia, galime laikyti, kai žmogus pradėjo užsiiminėti žemdirbyste, kuriai vystyti  turėjo sudaryti kalendorių.

Pirmas kalendorius buvo paprasčiausias pastebėjimų darinys, kuris atsirado visoje planetoje, kur tik žmonės susidurdavo su gamta.Orų prognozės irgi buvo sudarinėjamos astrologiškai

Senovės Egipte metus sudarė 360 dienų ir prasidėdavo metai kai danguje pasirodydavo Sirijaus žvaigždė.

Šumerai statė namus, gydė, mokėsi,kariavo, šventė šventes tik remiantis astrologijos skaičiavimais.

Egiptiečiai, astrologijoje skyrė, ypatingà dėmesį Venerai o Babiloniečiai vienodai vertino visas planetas, pavadindami jas garsiuoju septeneriu (septintuku) į kurį įėjo: Saukę, Mėnulis, Merkurijus, Venera, Jupiteris, Marsas, Saturnas ir būtent šią sistemą vėliau perėmė graikai ir indai, arabai o dar vėliau ir Europa.

Būtinumas nustatyti ir įvertinti tarp savęs esančių planetų padėtį, pareikalavo tvirtos koordinačių sistemos ir tà sistema tapo Zodiako ženklai.Zodiako ženklus dar ir šiandien mes naudojame tuos pačius kuriais naudojosi senovės babiloniečiai, tiesa šiek tiek pakitusius, bet nepraradusius pagrindinės prasmės. Tai leidžia daryti išvadas kad astrologija gan stabilus mokslas.

Kai chaldėjai užkariavo šumerus jie perėmė ir astrologija, kurià ėmė skleisti po pasaulį. Chaldėju žiniai atidarė daug mokyklų, buvo parašyta daug astrologinių knygų( molinių lentelių),žymiausia Beroso – „Babilonika“, jam už šią knygą, vėliau, graikai pastatė paminklą.

Kada visame pasaulyje astrologija pradėjo darytis viešas mokslas, Egipto žiniai ją vis dar laikė paslaptyje. Gal būt dėl šios  priežąsties Egipto astrologinės žinios mūsų laikų beveik nepasiekė, tik nedidelė dalis iki mūsų laikų atėjo Taro kortų pavidalu.

Žodis“ planeta“ Babilone reiškė „ vertėjas“ kadangi planetos buvo tie dangaus kūnai, kurie žmonėms perduodavo dievų valią. Ir šis teiginys net šiai dienai yra gan tikslus – juk planetų judėjime yra kosminiai dėsniai, taip pat reiškiniai kurie yra įdomus moksliniu požiūriu o tai kas neištirta, paslaptinga dar ir šiandien yra kažkas dieviško.

Pradžioje Graikijoje astrologinės planetos nebuvo dievai, jos turėjo tik savo savybes, vėliau suteikė joms mitiniu dievu vardus.

Aristotelis, gyvenęs ketvirtame amžiuje prieš mūsų erą, buvo tvirtai įsitikinęs, kad visi įvykiai žemėje priklauso nuo dangaus įtakos. Taip pat Hermis Trismegistras astrologiją laikė rimtu mokslu, nes joje atrado analogiškus dangaus ir žemės įvykius, pavaizduodamas žmogų kaip mikrokosmosą o kosmosą kaip makrokosmą.

Hipokratas teigė, kad žmogus negali būti geru gydytoju jei nemoka astrologijos.Jis aprašė planetų ryšį su žmogaus kūno dalimis, mineralais, augalais. Tačiau medicina ir astrologija tai du sudėtingi mokslai ir žmogui juos išmokti reikėjo daug metų, o žmogus vis dėl to yra tik žmogus, jam reikėjo iš kažko gyventi, valgyti, dėl to jis sugalvojo palengvinti sau gyvenimą, atskirdamas astrologiją nuo medicinos.Taip medicinos ir astrologijos oficialus kelias išsiskyrė. Medikai pasiliko Hipokrato priesaiką, bet užmiršo jo žodžius.

Ptolomėjus ( 2-as a.) įnešęs daug žinių į astronomijos mokslą  buvo dydis astrologas, parašęs keturis tomus( knygas) apie astrologiją – „Tetrabiblos“.

Romoje astrologijos kaip ir astronomijos susidomėjimas sumažėjo tik po Romos imperijos žlugimo, nes to labai siekė bažnyčia( tuo metu buvusi labai galinga), nes bažnyčiai buvo aktualu astrologines žinias panaudoti religijoje.

Viduramžiais susidomėjimas astrologija sumažėjo tik Europoje o musulmoninėse šalyse ji buvo plačiai naudojama. Arabai turėjo tas pačias astrologines ištakas kaip ir Europa, kurias jie gavo iš antikinės kultūros, kai 640-ais užkariavo Aleksandriją, išvežė  Ptolomėjaus kūrinius ir po dviejų amžių juos išvertė į arabų kalbą. Kaip tik iš arabų astrologines žinias ir gavo viduramžiu Europa. Arabai prie pagrindinių planetų pridėjo fiktyvius taškus, kai kuriuos iš jų, tokius kaip „Fortūnos ratas“ perėmė europiečiai ir pritaikė savo astrologijoje.

Kinai, kurie pradines astrologines  žinias gavo iš Babilono, vėliau astrologiją vystė savaip, nepriklausomai nuo jokios pašalinės įtakos. Tačiau ir kinų astrologijos pagrindas yra ženklai ir planetos, tik jų 12-ą Zodiako ženklų keičiasi paeiliui kol apeina 60-ies metų ciklą ir ratas prasideda iš naujo. Senovės kinų astrologai pranašavo gan tiksliai nes už savo prognozes atsakydavo savo galva.

 

Nuo tada kai atsirado alchemija, perėmusi astrologines žinias ir jas skleisdama kaip alchemijos pagrindą, ji sumenkino astrologiją, nukeldama iki burtų lygio.

Ir senovės ir dabartinėje astrologijoje planetos valdo ne tik mėnesius bet ir savaitės dienas.

Keturias stichijas astrologijoje naudojo Aristotelis o Egipte keturios stichijos buvo reiškiamos kaip keturios kortų mostis.

Indėnai taip pat naudojo keturias stichijas, bet apie šumerų žinias jie negalėjo žinoti. Ir tai gali būti vienas iš įrodymų, jog astrologinės žinios yra atėjusios iš , gal būt, kažkada žemėje gyvenusios vieningos civilizacijos arba, kažkokiu būdu buvo perduotos iš kosmoso.

  Saulės sistemos planas

 

Planetos sukasi aplink Saulę pagal savo orbitas. Stambiausia planeta – Jupiteris.Ji pagal savo diametrą trylika kartu didesnė už Žemę. Planetos pačios nešviečia o atspindi Saulės šviesą. Planetos nutolusios nuo Saulės sekančia tvarka: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas. Mėnulis- Žemės palydovas, kuris nuolat aplink ją sukasi.

 

Be didžiųjų planetų Saulės sistemoje egzistuoja aibė mažų planetų ( asteroidų).Pats stambiausias asteroidas – Cerera. Šiuo metu yra žinoma apie kelis tūkstančius asteroidų ir vis atrandami nauji. Dauguma jų skrieja tarp Marso ir Jupiterio orbitų.

 

Be to Saulės sistemoje egzistuoja kometos ir meteoritai ( jie gali būti nedideliu asteroidų nuolaužos).

 

Kai kurie dangaus kūnai, pav. Chironas, kuris skrieja tarp Saturno ir Urano orbitų, pagal savo prigimtį yra kažkas tarpinio tarp asteroido ir kometos.

 

Šį Saulės sistemos principą atrado žymus mokslininkas Kopernikas.Tokia sistema yra vadinama heliocentrine (helios- Saulė).Iki Koperniko atradimo buvo laikomasi geocentrinės sistemos principo(geo –Žemė).

 

Šiuo metu nėra abejonių, kad teisingà padėti atspindi Heliocentrinė Koperniko sistema. Tačiau mes gyvename Žemėje ir todėl astrologijoje naudojama geocentrinė sistema. Žemė apsisuka aplink Saulę per metus, o mums Žemės gyventojams atrodo, kad Saulė per metus apsuka pilnà ratà aplink Žemę.

 

Žvaigždėto dangaus fone matomas metinis Saulės kelias vadinamas- Ekliptika arba Zodiaku. Ekliptikos ilgis sudaro 360 laipsnių. Nuliniu ekliptikos laipsniu sąlyginai laikomas taškas per kurį Saulė pereina pavasario lygiadienio dienà, tai yra, kai visoje Žemėje diena lygi nakčiai. Ekliptika, pradedant nuo pavasario lygiadienio taško, tai yra nuo 0-nio laipsnio, sąlyginai dalijama į 12-ką lygių dalių po 30 laipsnių. Šios dalys vadinamos Zodiako ženklais. Gilioje senovėje, remiantis mitais ir legendomis buvo pavadinti Zodiako ženklai ir kiekvienas jų įgavo tam tikrà reikšmę. Kiekvienas Zodiako ženklas užima tam tikrą ekliptikos dalį ir turi savo simbolį. Zodiako ženklai eina visuomet ta pačia eilės seka.

     

 

ZODIAKO ŽENKLŲ  CHARAKTERISTIKOS

 

AVINAS ( kovo 21 – balandžio 20 )

 

Žmonės gimę po šiuo ženklu yra apdovanoti jėga ir energija. Tai talentingi vadovai, optimistai, savimylos, linkę sureikšminti įvykius.

Avinas yra nekantrus, jam trūksta diplomatijos. Pagrindinis tikslas – darbas.

Apdovanotas didele valia,drąsumu ir greita reakcija jis gali būti geru gydytoju karininku, žurnalistu, administratorium, sàžiningu darbininku.

Avinas yra nepastovus, jis mėgsta pradėti darbus ir palikti juos užbaigti kitiems.

 

Svarbus Avino gyvenimo metai: 15, 19,45,60;

 

JAUTIS ( balandžio 21 – gegužės 20 )

 

Šis žmogus yra materialistas, siekia komforto, bet dažnai gali būti neryžtingas. Šio ženklo žmonės siekia prabangos, visada nori sudaryti įspūdį kitiems.Tai žmonės kurie džiaugsmą gali rasti visur. Energija siekti tikslams gauna iš žemės. Mėgsta meną ir architektūrą.Jie gali būti geri direktoriai,kirpėjai, vyrėjai. Jautis yra lėtas bet tvirtas, siekiantis harmonijos.Silpnos vietos organizme – kaklas ir gerklos.

 

Svarbus Jaučio gyvenimo metai: 16,33,50,64;

 

DVYNIAI ( gegužės 21 – birželio 21)

 

Dvyniai protingi, įvairiapusiški, turi prigimtinius gabumus kalboms. Lengvai sugeba prisitaikyti prie aplinkybių, temperamentingi.Bet jų reakcija į įvykius yra nenuspėjama, dažnai jie gali būti susierzinę, sudirgę o po to linksmi ir laimingi.Dvyniams dažnai sprendžiant iškilusius sunkumus trūksta ryžtingumo.

Jeigu žmogus gimęs po šiuo ženklu yra inteligentas  - jam sunku prisitaikyti prie visuomenės.

Po Dvyniu ženklu gimsta daugiausiai mokslo, meno, literatūros genijų.

Šio ženklo atstovai turi polinkį į neištikimybę, bijo vienatvės.

 

Svarbus Dvyniu gyvenimo metai: 10,32,40,64;

 

VĖŽYS  ( birželio 22 – liepos 22 )

 

Šio ženklo žmonės yra linkę į konfliktus, tačiau tai yra ištikimi, vertinantis tvarką, mėgstantys gamtą žmonės.Net suaugęs Vėžys išlaiko vaikiškus bruožus, aplamai tai Zodiako ženklas, kurį namai traukia visà gyvenimą.Vėžys yra reiklus sau, uždaras,turintis gilu pareigos jausmą , siekiantis kad jo svajonės išsipildytu.

Šio ženklo atstovai geri muzikantai,tarnautojai.

 

Svarbus Vėžio gyvenimo metai:16,36,50,75;

 

LIIŪTAS  ( liepos 23 – rugpjūčio 23 )

 

Liūtas temperamentingas, impulsyvus, natūralus, turi didelę vidine jėgą. Tai žmonės kurie sugeba padaryti žygdarbius, bet mėgsta kai juos užtai garbina.

Liūtai yra pasitikintis kitais, todėl dažnai patenka į kieno nors pinkles.Šie žmonės nemėgsta išdavystės, nes patys yra ištikimi.Jie dosnus, mėgsta prabangą žaidimus, sportą.

Gimę po šiuo ženklu gali būti bet kurios profesijos atstovai, bet dažnai užima vadovaujamas vietas,jei jie nevadovauja darbe – vadovaus namuose.

 

Svarbus Liūto gyvenimo metai: 19,57,76;

 

MERGELĖ ( rugpjūčio 24 – rugsëjo 23 )

 

Šie žmonės labai mėgsta tvarką. Jie apdovanoti aiškiu analitiniu protu ir yra geri darbuotojai. Mergelės yra linkę nuolat gilinti savo žinias.

Tai gabus politikai, ekonomistai,mokslininkai

Gyvena ilgai, aplinkiniai gerbia. Mėgsta flirtą, bet paskutiniu momentu atsitraukia.

 Tai šiek tiek egoistiški žmonės statantis į pavojų santykius su artimais žmonėmis.

Charakteryje dominuoja realistiškumas, logika, aiškumas.

 

Svarbus Mergelės gyvenimo metai:21,24,31,50;

 

SVARSTYKLĖS  ( rugsėjo 24 – spalio 23 )

 

Tai žmonės turintys lengvà charakterį, lengvai surandantys harmoniją, net tada kai jiems kyla problemos. Jie nemėgsta barnių, ginčų, sunkumų, labiausiai už viską pasaulyje vertina ramybę.

 Šio ženklo atstovai linksmi ir geranoriški. Jie geri advokatai, diplomatai, prekybininkai, aktoriai, administratoriai.

Svarstyklės nori mylėti ir būti mylimos, nori padėti kitiems ir savęs nenuskriausti.Šie žmonės dizaineriai iš prigimties.

 

Svarbus Svarstyklių gyvenimo metai:8,20, 32,70;

 

SKORPIONAS ( spalio 24 – lapkričio 22 )

 

Tai stipraus charakterio žmonės, einantys , per gyvenimą kovodami ir laimėdami.Pirmas Skorpiono sunkumas gyvenime – gyventi.Iš pirmo žvilgsnio Skorpionas turi viską, kad pasiektu aukštumų: energiją, gyvybiškumą, jėgą, bet dėl jo charakterio turi daug priešų, kas kartais gali sutrukdyti įgyvendinti tikslus.

Šio ženklo atstovai visada turi paslapčių, nes ir patys yra labai paslaptingi.

Šie žmonės gali naudotis bet kokiais tikslais tam kad pasiektu tikslą. Jie turi gerà intuiciją, gali būti geri draugai.

 

Svarbus Skorpiono metai: 15,45,60,75;

 

ŠAULYS ( lapkričio 23 – gruodžio 21 )

 

Šio ženklo žmonės mėgsta laisvę, bet ne visada žino ko nori. Gali būti gerais filosofais archeologais, etnografais, tyrinėtojais, fotografais.Geras draugas, patarėjas.Šauliui trūksta kuklumo ir jis sunkiai pripažįsta savo klaidas.

Šauliai tai žavios vienoje vietoje negalinčios nusėdėti asmenybės ir jei jie negali kur nors keliauti realiai tai keliaus nors po knygas.

 

Svarbus Šaulio metai: 19,30,57,75;

 

OŽIARAGIS  ( gruodžio 22 – sausio 20 )

 

Ožiaragis pats kantriausias iš visų Zodiako ženklų tiek fiziškai,  tiek morališkai.

 Užsispyręs, užsidaręs viduje savimyla, jis gyvena realioje tikrovėje, moka ir mėgsta dirbti, nori ir siekia aukštumų.Žingsnis po žingsnio jis eina į savo tikslą ir jį pasiekia, įveikdamas visas kliūtis.Niekas negali priversti Ožiaragio išsukti iš kelio. Darbe jis sustato planus, numato tikslus, kad bereikalingai negaištu laiko.

Tai geras darbininkas visose pramonės srityse, talentingas valstybės veikėjas, geras verslininkas.

Į savo aplinką kitus įsileidžia sunkiai.

 

Svarbiausi Ožiaragio metai: 21,41,50,57;

 

VANDENIS  ( sausio 21 vasario 19 )

 

Vandenio charakteris yra labai prieštaringas – iš vienos pusės tai svajotojas o iš kitos – energingai, aktyviai veikiantys žmogus.

Tai žmonės kurie nori padėti visiems kurie pateko ė bėdą.

Kiekviename Vandenyje yra dalelė išradėjo. Šio ženklo atstovai – fantastai, nemėgstantys rutinos. Jų gyvenime būna periodai kada užvaldo tingumas, bet tiems periodams praėjus jie vėl tampa veiklus ir energingi.

Šio ženklo atstovai – taktiški, kultūringi, retai kada ko nors prašantys pas kitus.

 

Svarbiausi Vandenio metai; 12,32,50,72;

 

ŽUVYS  ( vasario 20 – kovo 20 )

 

Tai paslaptingos asmenybės, turinčios gerą intuiciją ir išmintį. Nors iš išorės atrodo ramiai, viduje verda emocijos. Šie žmonės yra linkę aukotis dėl kitų, mėgsta komfortą ir patogumus, jie yra dosnus, svetingi. Jei jų gyvenimas nuo vaikystės buvo geras, tai jie teisingi, atviri, geraširdžiai.Žuvys turi gerą atmintį ir gabumus mokslams, gali būti geri muzikantai, dailininkai, skulptoriai. Žuvys turi įsitikinimą, kad silpnesni turi paremti vieni kitus, todėl mielai rodo savo silpnumą, kad iš aplinkinių išpeštu sau naudos.

 

Svarbiausi Žuvų metai:15,24,45,60;

 

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai 

Create a Free Website